Digest

Ryzhov B. N. The system of motivational oppositions as the basis of psychological individuality


Preuss F., Perevozkina Yu. M. Interconnection and types of social relations of role socialization system formation: metasystem approach


Ryzhov B. N. The actual-self, ideal-self and hidden-self (with Translation into English by L. A. Mashkova)


Ryzhov B. N., Tarasova А. А. Emotional Perception of Architectural Objects of 1920–1930s by Moscow Students (with Translation into English by L. A. Mashkova)


Kondratyev V. M. The Problem of Balance between Morality and Law in Human Education (with a Translation into English)


Ryzhov B. N. Psychological Age of Civilization (translated into English by L. A. Mashkova)


Aleksander T. A Review about Old Age and Disability (translated into English by A. Diniejko and into Russian by О. Leszczak)A. A. Zych Silver University as an alternative for the polish solutions


B. N. Ryzhov THE PSYCHOLOGICAL AGE OF CIVILIZATION: the XV century, the North Renaissance


Yu. M. Perevozkina, V. G. Fedosov, F. Prusse Functional organization of impasa-role socialization of youth: metasystemic approach


T. Macho, I. V. Lebedeva, M. M. Bicharova. Migration in Europe as systemic phenomenon of the contemporary society


G. Gross, J. S. Frolova From London to Moscow coronations: perceptions of monarchy


Simons G. Tangible threats through intangible means: aspects of BRICS information and communication security


Ryzhov B. N., Mashkova L. A., Stolyarova G. I. Dynamics of motivational indicators in high school

B.N. Ryzhov - Sistem psychology
Partners

WWW.SYSTEMPSYCHOLOGY.RU

 

I. N. Kormacheva, SYSTEMIC VIEWS ON EMOTIONAL, VOLITIONAL AND MOTIVATIONAL DETERMINANTS OF PROSCRINATION

Журнал » Journal_eng » Journal 35 : I. N. Kormacheva, SYSTEMIC VIEWS ON EMOTIONAL, VOLITIONAL AND MOTIVATIONAL DETERMINANTS OF PROSCRINATION
    Views: 459

UDC 159.9

DOI 10.25688/2223-6872.2020.35.3.3

 

SYSTEMIC VIEWS ON EMOTIONAL, VOLITIONAL AND MOTIVATIONAL DETERMINANTS OF PROSCRINATION

 

I. N. Kormacheva,

PC «Iris», Novosibirsk,

irina@kormacheva.ru

 

The article presents an empirical study about the idea that there are emotional, motivational, volitional determinants of procrastination. In total 213 students aged 18–36 years participated in the research. The study uses multiple regression analysis. The following methods were used: P. Steele «Scale of procrastination», A. A. Khokhlov’s questionnaire volitional organization of personality, V. E. Milman’s questionnaire of motivational personality structure. The emotional determinants of procrastination were identified, among them are emotional experiences of the asthenic type, asthenic type of experience and behavior in a state of frustration. The volitional determinants of procrastination were identified by independence; perseverance; the general indicator of the volitional organization of personality. The motivational determinants of procrastination were identified by social status in the workplace or school team (real state of motive); communication in life (real state of motive); maintenance of life support in life in general (real state of motive); social status in general (ideal state of motive). Based on the results of the study, conclusions are drawn about the empirical confirmation of the hypothesis put forward, as well as the greatest effect on the procrastination of volitional predictors and the least on emotional ones.

 

Keywords: system representations; procrastination; multiple regression analysis; emotional, volitional, motivational determinants of procrastination.

 

For citation: Kormacheva I. N. Systemic views on emotional, volitional and motivational determinants of proscrination // Systems Psychology and Sociology. 2020. № 3 (35). P. 39–50. DOI 10.25688/2223- 6872.2020.35.3.3

 

Kormacheva Irina Nikolaevna, Head of the Psychological Center «Iris», Novosibirsk, Russia.

E-mail: irina@kormacheva.ru ORCID: 0000-0001-9208-0922

 

References

 

1. Burak V. V., Yuzhakova I. O. Fenomen prokrastinacii kak problema izucheniya v trudah zarubezhny`h issledovatelej [The phenomenon of procrastination as a problem of study in the works of foreign researchers] //

Pridneprovskij Nauchny`j Vestnik [Dnieper Scientific Bulletin]. 2018. Vol. 10. №. 2. P. 77–78.

2. Valiullina E. V. Vliyanie samoocenki na uroven` prokrastinacii [Influence of the self-rating on the procrastination level] // Nauchny`j Zhurnal Diskurs [Scientific Journal Discourse]. 2018. № 6 (20). Р. 45–50.

3. Zhdanova N. E. Individual`no-psihologicheskie osobennosti lichnosti kak determinanty` formirovaniya prokrastinacii [Individual psychological characteristics of personality as determinants of the formation of procrastination] // Moskovskij E`konomicheskij Zhurnal [Moscow Economic Journal]. 2019. № 9. P. 95. DOI 10.24411/2413-046Х-2019-19087

4. Ivannikov V. A. Psihologicheskie mehanizmy` volevoj regulyacii [Psychological mechanisms of volitional regulation]. St. Petersburg: Peter, 2006. 208 р.

5. Ivanov D. V., Galyuk N. A. Osobennosti psixicheskix processov v starshem shkol`nom vozraste. Metody` issledovaniya i individual`noj raboty` [Features of mental processes in high school age. Methods of research and individual work] // Ocherki psixologii dovuzovskoj podgotovki starsheklassnikov. Metody` psixodiagnostiki i korrekcionnoj raboty` s uchashhimisya, orientirovanny`mi na postuplenie v vuz: monografiya [Essays in the psychology of pre-university training for high school students] / A. I. Ushakov i dr. Irkutsk: IGPU, 1999. S. 26–58.

6. Klepikova N. M., Kormacheva I. N. Adaptaciya Shkaly` prokrastinacii i Shkaly` irracional`noj prokrastinacii v metodike P. Stila [Adaptation of the Procrastination Scale and the Irrational Procrastination Scale in P. Steele's Technique] // Sistemnaya Psikhologiya i Sociologiya [Systems Psychology and Sociology]. 2019. № 3 (31). Р. 26–37.

7. Kovylin V. S. Teoreticheskie osnovy` izucheniya fenomena prokrastinacii [Theoretical bases of procrastination phenomenon] // Lichnost` v menyayushhemsya mire: zdorov`e, adaptaciya, razvitie: e`lektronny`j nauchny`j zhurnal [Personality in a Changing World: Health, Adaptation, Development: Electronic Scientific Gournal]. 2013. № 2. P. 22–41.

8. Kormacheva I. N., Klepikova N. M. Prokrastinaciya: fenomen i nauchnaya problema [Procrastination: a phenomenon and a scientific problem] // Sistemnaya Psihologiya i Sociologiya [Systems Psychology and Sociology]. 2019. № 4 (32). Р. 18–29.

9. Lomov B. F. Sistemnost` v psihologii: izbranny`e psihologicheskie trudy` [Systematic in psychology: selected psychological works]. Moscow: MPSI; Voronezh: MODEK, 2003. 442 р.

10. Maklakov A. G. Obshhaya psihologiya [General Psychology]. St. Petersburg: Peter, 2001. 592 р.

11. Milman V. E. Metod izucheniya motivacionnoj sfery` lichnosti [The method of studying the motivational sphere of personality] // Praktikum po psihodiagnostike. Psihodiagnostika motivacii i samoregulyacii [Workshop on psychodiagnostics. Psychodiagnostics of motivation and self-regulation]. Moscow: Moscow State University, 1990. Р. 23–43.

12. Molchanova O. N., Rakin A. S. Samoocenka i samoe`ffektivnost` kak prediktory` obshhej prokrastinacii [Self-esteem and self-efficacy as predictors of general procrastination] // Psihologiya Obucheniya [Learning Psychology]. 2019. № 4. P. 58–67.

13. Obshhenie [Communication] // Psihologiya obshheniya. E`nciklopedicheskij slovar` [Psychology of communication. Encyclopedic Dictionary] / ed. by A. A. Bodalyov. Moscow: Kogito-Center, 2015. 672 p.

14. Petrosyan K. T. Osobennosti Ya-koncepcii u studentov, sklonny`h k prokrastinacii [Features of self-concept in students prone to procrastination] // Simbirskij Nauchny`j Vestnik [Simbirsk Scientific Bulletin]. 2019. № 4 (38). Р. 53–58.

15. Romanova E. S., Ryzhov B. N. Istoriya psihologii s sistemny`h pozicij [The history of psychology from a system perspective] // Sistemnaya Psihologiya i Sociologiya [System Psychology and Sociology]. 2014. № 1 (9). Р. 5–15.

16. Romanova M. V. Svyaz` perfekcionizma i prokrastinacii u studentov razlichny`h napravlenij podgotovki [The connection of perfectionism and

procrastination among students of various areas of training] // Sovremenny`e Issledovaniya Social`Ny`h Problem (e`lektronny`j nauchny`j zhurnal) [Modern Studies of Social Problems (Electronic Scientific Journal)]. 2018. Vol. 9. № 7. P. 189–200.

17. Ruvinsky L. I., Khokhlov S. I. Kak vospitat` volyu i harakter [How to instill a will and character]. Moscow: Education, 1986. 144 p.

18. Rudnova N. A. Individual`no-lichnostny`e prediktory` prokrastinacii v razny`e periody` vzroslosti [Individual-personality predictors of procrastination in different periods of adulthood]: dis. ... PhD in Psychol. Sciences. Moscow: [B. and.], 2019. 187 р.

19. Ryzova S. V. Vliyanie prokrastinacii na psihologicheskuyu adaptaciyu uchashhejsya molodezhi i ee psihologicheskaya korrekciya metodami kognitivno-povedencheskoj psihoterapii [The effect of procrastination on the psychological adaptation of students and its psychological correction by methods of cognitive-behavioral psychotherapy]: dis. ... PhD in Medicine Sciences. Moscow: [B. and.], 2019. 142 р.

20. Sludenkova K. A. Social`no-psihologicheskie determinanty` prokrastinacii u podrostkov [Socio-psychological determinants of procrastination in adolescents] // Vy`sshee Obrazovanie Segodnya [Higher Education Today]. 2019. № 11. P. 43–48.

21. Usatov I. A. Trevozhnost` i perfekcionizm kak determinanty` prokrastinacii lichnosti [Anxiety and perfectionism as determinants of personality procrastination] // Ustojchivoe Razvitie Nauki i Obrazovaniya [Sustainable Development of Science and Education]. 2019. № 2. P. 185–191.

22. Chevrenidi A. A. Vzaimosvyaz` vremennoj perspektivy` i prokrastinacii u sotrudnikov raznogo dolzhnostnogo statusa [The relationship of the time perspective and procrastination among employees of different official status]: dis. ... PhD in Psychol. Sciences. M.: [B. and.], 2019. 196 р.

23. Chekmarev O. P. Motivaciya i stimulirovanie truda [Motivation and stimulation of labor]: teaching aid. St. Petersburg: SPbGAU, 2013. 343 р.

24. Budney A. J., Marsch L. A., Bickel W. K. Computerized therapies: Towards an addiction treatment technology test // Textbook of Addiction Treatment: International Perspectives / eds. N. El-Guebaly, G. Carrà, M. Galanter. Milano: Springer, 2015. P. 987–1106.

25. Chowdhury S. F., Pychyl T. A. A critique of the construct validity of active procrastination // Personality and Individual Differences. 2018. № 120. Р. 7–12.

26. Del Re A. C. A practical tutorial on conducting meta-analysis in R // The Quantitative Methods for Psychology. 2015. № 11 (1). Р. 37–50.

27. Eckert M. Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination / M. Eckert et al. // Learning and Individual Differences. 2016. № 52. Р. 10–18.

28. Grunschel C. “I’ll stop procrastinating now!” Fostering specific processes of self-regulated learning to reduce academic procrastination / C. Grunschel et al. // Journal of Prevention & Intervention in the Community. 2018. № 46 (2). Р. 143–157.

29. Gustavson D. E., Miyake A. Academic procrastination and goal accomplishment: A combined experimental and individual differences investigation // Learning and Individual Differences. 2017. № 54. Р. 160–172.

30. Kim K. R., Seo E. H. The relationship between procrastination and academic performance: a meta-analysis // Personality and Individual Differences. 2015. № 82. Р. 26–33.

31. Rozental A. Overcoming procrastination: one-year follow-up and predictors of change in a randomized controlled trial of Internet-based cognitive behavior therapy / A. Rozental et al. // Cognitive Behaviour Therapy. 2017. № 46. Р. 177–195.

32. Steel P. D. G. Integrating Theories of Motivation // Academy of Management Review. 2006. Vol. 31. № 4. P. 889–913.

33. Steel P. D. G. The nature of procrastination: A meta¬analytic and theoretical review of quintessential self¬regulatory failure // Psychological Bulletin. 2007. Vol. 133. № 1. P. 65–94.